Bermabru NV, gevestigd aan Maurice Herbettelaan 63 in B-1070 Anderlecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bermabru.be

Maurice Herbettelaan 63 in B-1070 Anderlecht

+32 (0) 2 529 50 50

Van den bossche Eline is de Functionaris Gegevensbescherming van Bermabru NV.

Zij is te bereiken via privacy@bermabru.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bermabru NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bermabru.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bermabru NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Bermabru NV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bermabru NV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bermabru NV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bermabru NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bermabru NV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIE POLICY

Wat zijn cookies?

Om u beter en persoonlijker te kunnen helpen, gebruiken we cookies op onze websites. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die naar uw computer of apparaat worden gedownload om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Dit Cookiebeleid beschrijft de informatie die wordt verzameld wanneer u onze website https://www.bermabru.be bezoekt, hoe deze informatie wordt gebruikt en waarom wij het soms nodig vinden om cookies op te slaan.

Hoe gebruiken we cookies?
We gebruiken verschillende soorten cookies om verschillende redenen. We gebruiken ze om
- te analyseren hoe u door onze website bladert, zodat we deze kunnen verbeteren.
Google Tools zoals Google Analytics (tracking), Google Search Console (analyse), Microsoft Clarity (analyse)

- ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de website bezoekt
- u betere en meer gerichte ervaringen op onze website te bieden
- u relevante advertenties tonen, gebaseerd op uw interesses (Google Ads - tracking en remarketing)

Leer meer over hoe onze technologiepartners omgaan met uw data:
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://privacy.microsoft.com

Voor elke bezoeker aan de website herkent onze server automatisch het IP-adres van de bezoeker en slaat dit op. Daarnaast maakt onze website gebruik van cookies. Om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren, kunnen deze cookies automatisch informatie van u verzamelen, zoals uw netnummer, regio en taalvoorkeur.
Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website beter op uw interesses af te stemmen. Als algemene regel geldt dat we nooit persoonlijke gegevens via cookies verzamelen, tenzij je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Hoe beheert u uw cookie-instellingen?
Als u niet wilt dat wij uw eindapparaat herkennen, kunt u uw internetbrowser configureren om alle cookies van uw apparaat te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet meer of niet correct werken zonder cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bermabru NV en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bermabru.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bermabru NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie : commission@privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bermabru NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bermabru.be

Laden
Laden